Sassendonk 2022 – Klein maar fijn wel Carnaval

Na de persconferentie van 25 januari j.l. heeft het Gezamenlijke Carnavalsoverleg (GCO) Zwolle moeten besluiten dat er dit jaar (2022) geen volwaardig (alternatief) carnaval mogelijk was met de op dat moment geldende maatregelen. Er leek definitief een streep gezet door alle carnavalsactiviteiten.

Nu, na de persconferentie van dinsdagavond 15 februari jl., ziet de wereld er ineens heel anders uit. Woensdagavond hebben de carnavalsverenigingen uit Zwolle en Hattem samen met de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ), verenigd in het GCO opnieuw overleg gehad om de gewijzigde situatie uitvoerig te bespreken.

Het goede nieuws is dat het nu WEL mogelijk is om samen het carnaval te vieren in Sassendonk dit jaar. De HESZ zal later deze week meer duidelijkheid geven over de deelnemende horeca, de dagen, openingstijden en het Muntien. We zullen alle carnavalsvierders via al onze kanalen hierover verder informeren.

Wel hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat het voor de carnavalsverengingen onmogelijk is om nog formele evenementen te organiseren. Dit betekent dat er dit jaar geen startavond op de grote markt, presentatie Hoogheden en Adjudanten, opzetten Eileuvers, optocht, Carnavalsdienst, sleuteloverdracht, Hoogheden karaoke, etc. is. De verenigingen zullen niet formeel naar buiten treden dit jaar. Wel kunnen leden van de verengingen op persoonlijke titel carnavalsactiviteiten van de deelnemende horeca actief ondersteunen. 

Persbericht Gemeenschappelijk Carnavalsoverleg (GCO)

Zwolle 26 januari 2022

 

Dinsdagavond jl. hebben de carnavalsverenigingen uit Zwolle en Hattem samen met de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ), verenigd in het GCO online vergaderd. Hier hebben we gezamenlijk de conclusie getrokken dat het carnaval dit jaar niet mogelijk is op de “originele” data. De afgekondigde “versoepelingen” tijdens de persconferentie van gisteravond zijn ruim onvoldoende. We kunnen alleen een volwaardig programma organiseren zonder 1,5 meter en placering en met een minimale sluitingstijd van 00:00 uur.

Carnaval is geen evenement wat je zo maar even in zijn geheel verplaatst naar een ander moment in het jaar. Samen hebben we gekeken in hoeverre het haalbaar is om in 2022 en volwaardig (alternatief) carnaval te organiseren op een ander geschikt moment. Hierbij hebben we diverse overwegingen afgewogen, zoals andere evenementen die gepland staan in Zwolle, de belangen van de horeca, de voorbereidingstijd, draagvlak, geldende coronamaatregelingen, perspectief op verdere versoepelingen, etc. Dit alles juist met de intentie om het carnaval en haar originele tradities te behouden voor de lange termijn.

Helaas hebben we samen moeten concluderen dat er in 2022 geen volwaardig (alternatief) carnaval mogelijk is. Er gaat opnieuw definitief een streep door alle carnavalsactiviteiten.

We zullen moeten leren leven met Corona. Het gaat niet meer weg. We kunnen het niet verslaan. We weten niet welke variant er volgend jaar weer is. Dat maakt het meer dan uitdagend en niet vanzelfsprekend dat we het volgend jaar weer “gewoon ouderwets” kunnen vieren met elkaar. Het GCO zal daarom in april weer samen komen om zo goed als dat kan samen te kijken na wat kan er wél.

We zullen in eerste instantie natuurlijk kijken hoe we carnaval op de originele data kunnen organiseren (plan A). Hierbij zullen we tevens onderzoeken of er een plan B of C kan worden gerealiseerd, indien het carnaval weer niet op de oorspronkelijke data kan plaatsvinden.