Het feest van carnaval kent een lange geschiedenis. Germaanse en klassieke tradities werden na intrede van het Christendom opgenomen in de kerkelijke gebruiken. De omkering van de maatschappelijke verhoudingen tijdens de Vastenavond of carnaval, voorafgaand aan de Vastentijd voor Pasen, diende vooral om spanningen gecontroleerd weg te laten vloeien, zodat de bestaande orde zich kon handhaven.

Na de Reformatie (eind van de 16de eeuw) werd het gebruik van de middeleeuwse gewoonten minder. In de protestantse Noordelijke Nederlanden werden de rooms-katholieke eredienst en gebruiken geweerd. Ook in Zwolle werden de Vastenavond-gebruiken tot het eind van de 18de eeuw regelmatig verboden, wat erop duidt dat de gewoonten onder de bevolking kennelijk sterker waren dan de stedelijke regelgeving.

In de 19de eeuw zijn er spaarzame berichten van carnavalsvieringen, vaak binnen het verband van een vereniging als ZAC of de Zwolsche Gymnastiek Vereeniging.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond binnen de jongere garde van het katholieke volksdeel in Zwolle behoefte aan een gezamenlijke carnavalsviering. Op 1 februari 1957 besloten de Rooms Katholieke Sportclub Zwolle en de Katholieke Jongeren Middenstand Vereniging daartoe samen te werken. In 1962 kwam hieruit carnavalsvereniging De Eileuvers voort.

Ook buiten de Zwolse katholieke wereld bestond belangstelling voor het feest, getuige de oprichting in de jaren ’60 van verenigingen als d’Oelewappers en De Deurzakkers. En later werden daar nog aan toegevoegd De Tonnezotters, de Knienebelters, de Bestevaertjes, de Gleuvenskoevers, de Pepperbussies en andere inmiddels verdwenen verenigingen.

Carnaval werd in de jaren daarna steeds meer een feest “van de stad”, getuige de carnavalsnaam Sassendonk die Zwolle begin jaren ’70 kreeg, de sleuteloverdracht, de benoeming van een stadsprins, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de carnavalskrant en de talloze ludieke activiteiten die door de verenigingen worden georganiseerd.

Omdat de organisatie van het carnaval ook samenwerking vroeg worden steeds meer verenigingsactiviteiten binnen het Gezamenlijk Carnavalsoverleg afgestemd. Daarin wordt ook met verenigingen buiten Sassendonk samengewerkt, zoals de Kladdegatters uit Hattem.