Vanwege corona hebben alle verenigingen ervoor gekozen om stilletjes te abdiceren en geen nieuwe hoogheid te presenteren of dat hun huidige hoogheid nog een keer aanblijft.

Hopelijk kunnen we in 2022/23 weer nieuwe hoogheden presenteren.