Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging de Eileuvers met hulp van de diverse sponsoren.

Prijzen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

A. Individueel-tweetal
B. Groep van 3 of meer zotten of zottinnen
D. Carnavalsverenigingen ( Prinsen/prinsessen wagen)
J. Jeugd t/m 18 jaar incl. begeleiding.

 A RemizottenB GroepenD Cv’sJ Jeugd
1e prijs € 66 / 11€ 255 / 66€ 111 / 66€ 333
2e prijs€ 44 / 11€ 188 / 44€ 88 / 44€ 266
3e prijs€ 33 / 11€ 111 / 44€ 66 / 44€ 188
4e prijs € 99 / 33  
5e prijs € 88 / 33  
     
overige€ 25€ 50€ 50€ 111

Het eerste bedrag zal binnen 3 weken op het rekeningnummer van de deelnemers overgemaakt worden.
Het tweede getal zijn de HESZ Carnavalsmuntien die u tijdens de prijsuitreiking als winnaar krijgt.

Iedere deelnemer ontvangt altijd een minimale tegemoetkoming in de onkosten. De zogeheten startpremie.

Zie overige in bovenstaande tabel. In het geval dat de optocht geen doorgang kan vinden vanwege niet voorziene omstandigheden, kan de Optochtcommissie geen enkele aansprakelijkheid voor enig nadeel van de deelnemers aanvaarden.